Kipu

Kipu on kokonaisvaltainen kokemus. Pahimmillaan raakaa ja turruttavaa, lyhytaikaista tai jatkuvaa – ja kaikkea siltä väliltä. Kipu voi tulla hiipimällä tai nopeasti. Kipua ja sen ilmenemistä kuvaavia sanoja on kielessämme satoja.

Kipua hoidetaan monella eri tavalla terveydenhuollon piirissä ja ammattiryhmillä on erilaiset työkalut kipupotilaan kohtaamiseen. Parhaimmillaan kivun hoito on moniammatillista yhteistyötä, missä haetaan hoidettavalle ihmiselle yksilöllisen tilanteen mukaisia ratkaisuja.

Hieronnassa kipu on usein läsnä. Joskus ”kipureittiä” voi seurata, etsiä syitä ja seurauksia. Kipeä kohta voi olla seurausta kudoksien kireydestä toisaalla kehossa.

Kivun lievitys on myös usein käynnin tarkoitus ja tärkein hoidon onnistumisen mittari.

Hierojana olen aina hyvin onnellinen, kun asiakas kertoo pitkäaikaisen kivun helpottaneen ja elämänlaadun parantuneen.